STAJ

İTÜ Staj Esasları


Staj Evrakları İşlem Adımları:
  1. Staj başvuru formunuzu (Ek-1) firma yetkilisine ve bölümünüz staj komisyon üyesine imzalatınız.
  2. Staj sözleşmesinde kendi kısmınızı doldurduktan sonra firmaya onaylatınız.
  3. Dekanlık onayı alınız.

Bölüm Staj Esasları


Staj Yapılan Kurumlar