Laboratuvar Sorumlu Kişi Çalışma Alanı
Öğrenci
(Lisans)
Araştırma Endüstriyel
Hizmet
L001-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Doç.Dr. İbrahim Özçeşmeci X
L002-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof.Dr. Ahmet Gül X
L003-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Doç.Dr. Ayfer Kalkan Burat X
L004-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG04 Dr. Hacer Yasemin Yenilmez X
L005-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Dr. Hande R. Pekbelgin Karaoğlu X
L006-Metal-Organik/Makrosiklik Malzemeler ve
Spektro/Elektrokimya Araştırma Laboratuvarı
Prof.Dr. İsmail Yılmaz X
L007-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Dr. Mukaddes Özçeşmeci X
L2/202-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof.Dr. Esin Hamuryudan X
L2/214-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof.Dr. Makbule Burkut Koçak X
L2/216-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof.Dr. Zehra Altuntaş Bayır X
L106-Enstrümental Analitik laboratovarı Prof.Dr. Mustafa Özcan X
L2/306-İyon Kromatografi Lab. Doç.Dr. Gülçin Yılmaz X
L6/105-Organik Kimya Doç.Dr. Gönül Yapar X
L201-Makromolekül Mühendisliği Araştırma Grubu (MERG) Prof.Dr. Metin H. Acar X
L202-Makromolekül Mühendisliği Araştırma Grubu (MERG) Prof.Dr. Metin H. Acar X
L203-Kompleks Makromolekül Merkezi Prof. Dr. Gürkan Hızal X
L204-Kompleks Makromolekül Merkezi Prof. Dr. Ümit Tunca X
L206-Kompleks Makromolekül Merkezi Prof. Dr. Gürkan Hızal X
L213-Kompleks Makromolekül Merkezi Doç.Dr. Hakan Durmaz X
L2/210-Moleküler Biyokimya Lab. Doç.Dr. B. Şebnem Sesalan
Dr. Öğr. Üyesi Onur Alptürk
X
L2/111-Organik sentez ve karakterizasyon laboratuarı Doç.Dr. Ayşe Özdemir X
L2/103-Polimeric Malzemeler Araştırma
Geliştirme Lab.(POLMAG)
Prof.Dr.H.Ayşen Önen
Prof.Dr.İ.Ersin Serhatlı
X
L2/105-Polimeric Malzemeler Araştırma
Geliştirme Lab.(POLMAG)
Prof.Dr.H.Ayşen Önen
Prof.Dr.İ.Ersin Serhatlı
X
L6/102-Elektrokimyasal Analiz Laboratuvarı Doç. Dr.Gülcemal Yıldız X
L2/102-Supramoleküler Kimya Laboratuvarı Doç.Dr. Abdullah Aydoğan X
L101-Kapiler Elektroforez/ Biyopolimer Uygulamaları
Araştırma Labaratuvarı
Prof.Dr. Bedia Erim Berker X X
L102-Kapiler Elektroforez/ Biyopolimer Uygulamaları
Araştırma Labaratuvarı
Prof.Dr. Bedia Erim Berker X X
L2/114-Organik ve Organometalik Kimya Doç.Dr. Barış Yücel X
L109-İTÜ-MIP Laboratuvarı Prof.Dr.Orhan Güney X X
L2/115-İTÜ-OSAG-1 (Organik Sentez Araştırma Grubu) Prof.Dr.Okan Sirkecioğlu X X
L108-Reçine- Pol. Sentez Lab/Kimya Lab. Prof.Dr. Nilgün Kızılcan X X
L2/104-Kimya/Blok kopolimer ve Heterojen Polimerler
Sentez Laboratuarı
Doç.Dr. Nesrin Köken X X
L209-İTÜ-OSAG (Organik Sentez Araştırma Grubu) Prof. Dr. Naciye Talınlı X
L2/112-ORMEKAL (Organik Sentez ve Mekanizma
Araştırma Laboratuvarı)
Prof.Dr. Olcay Anaç X
L207-Polimer Jeller Araştırma Laboratuvarı Prof.Dr. Oğuz Okay X
L208-Polimer Jeller Araştırma Laboratuvarı Prof.Dr. Oğuz Okay X
L304-Organik Materyal Kimyası Araştırma Grubu Prof.Dr.Turan Öztürk X
L2/112-Organometalik katalizör ve Poliolefin tasarım,
sentez ve karakterizasyon Laboratuvarı
Prof.Dr.Ozan Sanlı Şentürk X X
L2/109-DOSSAG (Doğal ve Sentetik Surfaktant
Araştırma Grubu Laboratuvarı)
Prof.Dr. Oya G. Atıcı X
L211-İTÜ-OSAG-2 (Organik Sentez Araştırma Grubu) Doç.Dr. İbrahim Volkan Kumbaracı X
L2/203-205-Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Dr. Ali Görkem Yılmaz X
L2/302-304-Analitik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Dr. Dilek Özyurt X
L2/303-305-Analitik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Özlem Çakı Kale X
L6/201-203-Genel Kimya Öğrenci Laboratuvarı Dr. Barbaros Akkurt X
L6/204-206-Genel Kimya Öğrenci Laboratuvarı Uzm. Kerem Kaya X
L6/304-306-Fiziksel Kimya Öğrenci Laboratuvarı Uzm. Necla Bektaş X
L6/106-Merkezi/Enstrümental Analitik Laboratuvarı Dr. Dilek Özyurt X