YÖNETİM

Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Görev
Dekan / Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon
0212 285 3340 (dekanlık) 
E-posta
alveroglu@itu.edu.tr

 Doç. Dr. Volkan KUMBARACI
 Görev
 İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı / Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
 Telefon  0212 285 3340 (dekanlık)
 E-posta  kumbaracii@itu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Saim GÜNAY
Görev  Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcısı / Kimya Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon  0212 285 3340 (dekanlık)
E-posta  gunayuf@itu.edu.tr

Selami BİNGÖL
Görev
Fakülte Sekreteri
Telefon
0212 285 3431
E-posta
bingols@itu.edu.tr

Zuhal ARSLAN
Görev
Dekan Sekreteri
Telefon
0212 285 3340
E-posta
arslanz1@itu.edu.tr


Fakülte Yönetim Kurulu 
Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Prof. Dr. Fatma ÖZDEMİR
Prof. Dr. Gönül ERYÜREK
Doç. Dr. İbrahim ÖZÇEŞMECİ
Doç. Dr. Gülcemal YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BALTA

Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Araş. Gör. Neslihan TURHAN

Öğrenci Temsilcisi
Bir önceki öğrenci temsilcisi 2019 Bahar dönemi sonunda mezun olduğundan ve YÖK'ün 18.10.2018 tarihli ve 97354392-661.99-E.79433 sayılı yazısı uyarınca, yeni seçim sürecinin belirlenmesi beklenmektedir.

Senato Üyesi
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Fakülte Kurulu 
Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Prof. Dr. Bülent İNANÇ
Prof. Dr. Samet Yücel KADIOĞLU
Prof. Dr. Sevtap YILDIZ ÖZBEK
Prof. Dr. Bahire Filiz ŞENKAL
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Prof. Dr. Hacer Ayşen ÖNEN
Prof. Dr. Haluk ÖZBEK
Prof. Dr. Zehra BAYIR
Doç. Dr. Tolga BİRKANDAN
Doç. Dr. Halil BAYRAKTAR
Dr. Öğr. Üyesi İzzet GÖKSEL