SüreçlerSatın Alma SüreciTaşınır Kayıt Süreci

Hesap İşleri Süreci

Öğrenci İşleri Süreci

Personel (Özlük) İşleri Süreci

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları Süreci

Yazı İşleri Süreci