İDARİ PERSONEL

Büro Ad Soyadı Unvan Telefon E-posta
Fakülte Sekreterliği Selami BİNGÖL Fakülte Sekreteri 0212 285 34 31 bingols@itu.edu.tr
Dekan Sekreterliği Zuhal ARSLAN Bilg. İşletmeni 0212 285 33 40 arslanz1@itu.edu.tr
Personel Bürosu
Kezban TOPRAKTEPE Şef
0212 285 33 16 fe-ozlukis@itu.edu.tr
Personel Bürosu Çiğdem ÇELİK GÜLER
Bilg. İşletmeni
0212 285 33 16
fe-ozlukis@itu.edu.tr
Personel Bürosu
Melek ALTINOK
Teknisyen
0212 285 33 16
fe-ozlukis@itu.edu.tr
Hesap İşleri Nuray Kar YILDIRIM Şef 0212 285 33 18 fe-hesapis@itu.edu.tr
Hesap İşleri
Akın POLAT Memur 0212 285 33 20 fe-hesapis@itu.edu.tr
Öğrenci Bürosu Aynur SALAN Şef 0212 285 33 17 fe-ogrenciis@itu.edu.tr
Öğrenci Bürosu
Nuriye KUTLUCAN Bilg. İşletmeni
0212 285 33 17 fe-ogrenciis@itu.edu.tr
Öğrenci Bürosu Pervin DEMİRCİOĞLU
Bilg. İşletmeni
0212 285 33 17
fe-ogrenciis@itu.edu.tr
Ayniyat  Selma ÖZDEMİR Ayniyat Saymanı 0212 285 34 34 fe-ayniyat@itu.edu.tr
Ayniyat
İsmail İDKİN Memur 0212 285 34 34
fe-ayniyat@itu.edu.tr
Tahakkuk Bürosu
Fatma KILIÇ
Bilg. İşletmeni
0212 285 33 20 fe-satinal@itu.edu.tr
Yazı İşleri Bürosu Yılmaz IRMAK Bilg. İşletmeni
0212 285 33 10 fe-yaziis@itu.edu.tr
Yazı İşleri Bürosu Sevim EVRAN
Hizmetli 0212 285 33 10 fe-yaziis@itu.edu.tr
Dış İlişkiler Çiğdem KÜR Bilg. İşletmeni
0212 285 32 62 fe-disiliskiler@itu.edu.tr
İdare Amiri Ekmel ALTOP Teknisyen 0212 285 33 21 fe-idarea@itu.edu.tr
Elektrik İşleri Oktay KARCIOĞLU Teknisyen 0212 285 66 49
Tesisat İşleri
Necati YILDIRIM Teknisyen 0212 285 33 21
Dekanlık
Alaattin ERDOĞAN Yrd. Teknisyen
0212 285 32 15
Ofset Atölyesi

0212 285 31 83
   Sefa Aslan Teknisyen    
KIM Lab. Binası Muharrem Suat UĞURLU Teknisyen
0212 285 75 92 mugurlu@itu.edu.tr
Danışma
Ahmet SEVİM
Güvenlik Gör. 0212 285 39 79
fe-guvenlik@itu.edu.tr
Danışma
Gıyasettin SARSILMAZ
Güvenlik Gör.
0212 285 39 79
fe-guvenlik@itu.edu.tr
Bölümler
MAT Levent BİLİR Matematikçi - bilirl@itu.edu.tr
MAT Sekreterliği Kibriye GÖLEK Bilg. İşletmeni
0212 285 32 53 mat@itu.edu.tr
FIZ Laboratuvarı Aysel KAPLAN
Teknisyen
0212 285 31 77
kaplanay@itu.edu.tr
FIZ Sekreterliği Burhan TEMEL Yrd. Teknisyen 0212 285 32 09 fizik@itu.edu.tr
KIM Laboratuvarı Özlem KALE Teknisyen
0212 285 72 88 kaleo@itu.edu.tr
KIM Sekreterliği Fatih ŞİMŞİT Yrd. Teknisyen
0212 285 32 33 kimyab@itu.edu.tr
ITB Sekreterliği
Tülay KARATEKİN  Bilg. İşletmeni  0212 285 32 95
itb@itu.edu.tr
BIO Sekreterliği
Necla ARICAN
Şef 0212 285 33 01
bio@itu.edu.tr